Rekisteriseloste

Yhteystiedot

EBK-Honka areena, y-tunnus 2688833-5

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo, puh: 044-7555602, sähköposti: info@eha.fi .

REKISTERISELOSTE: Henkilörekisterilaki (523/99) 10. pykälä, rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot yllä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

EBK-Honka areenan hallussa olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, palvelujen tuottamiseen sekä muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

KERÄTYT NIMET

ovat nimi, yhteystieto, käyttötiedot ja muut käyttäjän itse antamat tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevay lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain ennalta määrätyt henkilöt. Kuntosaliasiakkaista kerätyt uuden asiakkaan yhteystietolomakkeet säilytetään lukitussa tilassa. Uusi kuntosaliasiakaslomake hävitetään avainkortin palauttamisen yhteydessä.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tilausta tehdessä. Käyttäjällä on oikeus tarkistaa rekisteriin viedyt tiedot ha saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin pitäjälle,