EBK-Honka areena, y-tunnus 2688833-5

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo, puh 044-7555602, sähköposti This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

REKISTERISELOSTE: Henkilötietolaki (523/99) 10. pykälä, rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot yllä

 

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

EBK-Honka areenan hallussa olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen, kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 

KERÄTYT NIMET 

ovat nimi, yhteystieto, käyttötiedot ja muut käyttäjän itse antamat tiedot.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET  

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät vain ennalta määrätyt henkilöt. Kuntosaliasiakkaista kerätyt uuden asiakkaan yhteystietolomakkeet säilytetään lukitussa tilassa. Uusi kuntosaliasiakaslomake hävitetään avainkortin palauttamisen yhteydessä.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tilausta tehdessään. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin viedyt tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyytö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.