EBK-Honka areenan yhteystiedot:

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo,

info (at) eha.fi

puh. 044 7555 602 vain puhelut, ei tekstiviestejä

Y-tunnus 2688833-5EBK-Honka areenan pohjakuva


Rekisteriseloste:

Henkilötietolaki (523/99) 10 §


REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

EBK-Honka areena

Kylävainiontie 20, 02760 Espoo, 0400 7555 602, info (at) eha.fi


HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

EBK-Honka areenan hallussa olevia henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, tilastointiin, palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä muihin palveluihin liittyviin tarkoituksiin.


KERÄTYT TIEDOT

- nimi

- yhteystiedot

- käyttötiedot

- muut käyttäjän itse antamat tiedot


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tilausta tehdessään.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä tietoja luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


TIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja valvotuissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Kuntosaliasiakkaista kerätyt uuden asiakkaan yhteystietolomakkeet säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa. Uusi kuntosaliasiakas -lomake hävitetään avainkortin palauttamisen yhteydessä.


TARKASTUS-OIKEUS

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tilausta tehdessäänKäyttäjällä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

Go to top